Zavod ORON je izdajatelj televizijskega programa, ki ima poseben pomen za informiranje in izobraževanje javnosti na Notranjskem. Gledalci lahko naš program spremljajo v kabelskih, IPTV in mobilnih omrežjih po celotni Sloveniji (INATEL telekomunikacije, Telekom Slovenije, T-2, A1, Ansat, KaTe Nova Gorica, KTV Ravne, KKS Kamnik, Predvajaj.si, …) Smo partnerji bruseljske televizije Europarl.tv in člani mednarodne medijske mreže Danube Media Network, v kateri sodelujejo mediji iz 14-ih držav Podonavske regije z več kot 200 milijoni prebivalcev.


GZS Inovacije 2014Na naši televiziji vsakodnevno ustvarjamo izviren in komunikativen televizijski program z aktualnimi vestmi, sporočili ter informativnimi in izobraževalnimi TV oddajami. Programske vsebine so opredeljene kot vzgojno-izobraževalni program in imajo trajnejšo vrednost za dvigovanje izobrazbene ravni prebivalstva. Pri informiranju javnosti vsakodnevno sodelujemo z državnimi institucijami, gospodarskimi družbami, nevladnimi organizacijami, regionalnimi in lokalnimi skupnostmi ter z zainteresirano civilno družbo. Na ta način zagotavljamo redno in objektivno ter uravnoteženo predstavljanje delovanja in stališč raznih organizacij in posameznikov.